Going. | Re-Directing: East Conversations - Marszałkowska 9/15

Re-Directing: East Conversations

18:00 | Wtorek, 19 maja 2015

Marszałkowska 9/15

Spotkanie

Free

Free

RE-DIRECTING: EAST
Conversation #20 & #21

Piąta odsłona programu spotkań z przedstawicielami młodego pokolenia kuratorów i organizatorów najważniejszych inicjatyw artystycznych i badawczych w krajach między Europą Wschodnią a Dalekim Wschodem.

Dyskusja z udziałem Mirene Arsanios (98 weeks project, Bejrut) i Klei Charitou (Kunsthalle Athena, Ateny).
Spotkanie w języku angielskim.

Jak przebiega organizacja konceptualnych i krytycznych inicjatyw artystycznych w miejscach dotkniętych radykalnym kryzysem? Mirene Arsanios i Klea Charitou opowiedzą o swoich doświadczeniach badawczych i organizacyjnych w Libanie (98 weeks project) i Grecji (Kunsthalle Athena).

W Bejrucie, wciąż znajdującym się w stanie powojennej rekonstrukcji, rozpadającym się na wzajemnie sprzeczne narracje miejskości, od siedmiu lat działa 98 weeks project - inicjatywa powołana przez artystkę i pisarkę, Marwę i Mirene Arsanios. To kolektyw, który operuje nie tyle przez miejsca, co przez czas poświęcony na zgłębianie kolejnych zagadnień: polityki przestrzeni, arabskich magazynów kulturalnych czy ostatnio feminizmów.

Kunsthalle Athena powstała w 2010 roku, w momencie, gdy Grecja wkraczała w okres ekonomicznego załamania. Poprzez wystawiennicze eksperymenty i publikację półrocznika 'South as a State of Mind' jej zespół próbuje odpowiedzieć na lokalne i międzynarodowe zagadnienia wywołane koniecznością zrozumienia nowej sytuacji, z jaką mierzy się ateńska publiczność.

Oba ośrodki zajmują się rozwijaniem dyskursu dotyczącego sposobów produkcji kultury z perspektyw nieokcydentalnych oraz wzmacnianiem niedominujących narracji. Równocześnie prowadzone przez nie badania artystyczne prowadzą do rewizji tego, czym może być organizacja artystyczna, na jakie potrzeby odpowiadać i w jaki sposób formować swoje struktury i relacje z otoczeniem.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej