Going. | Ignacy Bogdanowicz - Galeria Kohana

Ignacy Bogdanowicz

18:00 | Piątek, 22 maja 2015

Galeria Kohana

Sztuka

Free

Free

Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut ma zaszczyt zaprosić na otwarcie galerii K O H A N A i wernisaż wystawy Ignacego Bogdanowicza -pt. "Krytycy, Plastycy, Koszalin".

K O H A N A to nowa galeria sztuki w Warszawie. Galerię prowadzi Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut, która została powołana w 2014 roku. Fundacja zajmuje się archiwizowaniem, opracowywaniem oraz prezentacją dorobku wybranych artystów tworzących
w latach 60-80, wywodzących się z tradycji awangardowej i neoawangardowej. Artyści są związani z różnymi nurtami abstrakcji, w tym z językiem geometrii. Ich twórczość, wciąż niedoceniona, charakteryzuje się świeżością w spojrzeniu na abstrakcję i uspokojoną kompozycją wprowadzającą widza w pogłębiony dialog z formą i treścią. Fundacja zajmuje się również wspieraniem i prezentacją twórczości młodych artystów oraz prowadzi program rezydencyjny, edukacyjny i wydawniczy.
Działalność galerii zainauguruje wystawa pt. "Krytycy, Plastycy, Koszalin". Zaprezentowane zostaną prace Ignacego Bogdanowicza, artysty zmarłego w 1989 roku, który pracował na Pomorzu i był zaangażowany w organizację niemal wszystkich plenerów osieckich. 'Osieki' odbywały się w latach 1963-1981 i, jak to ujął Henryk Stażewski, były rodzajem 'kongresu poświęconego sztuce'. Brali w nich udział najważniejsi artyści polscy tego okresu czasu: Henryk Stażewski, Henryk Berlewi, Julian Przyboś, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Krzysztof Wodiczko, Włodzimierz Borowski, Jerzy Bereś, Andrzej Dłużniewski, Natalia LL, Józef Robakowski czy Marian Bogusz oraz krytycy sztuki, w tym: Wiesław Borowski, Jerzy Ludwiński, Janusz Bogucki, Urszula Czartoryska, Ryszard Stanisławski, Hanna Ptaszkowska, Stefan Morawski, Bożena Kowalska i wielu innych.
Tytuł wystawy nawiązuje do wprowadzonego podczas jednego z plenerów osieckich podziału jego uczestników na 'krytyków', 'plastyków' i 'Koszalin'. Ignacy Bogdanowicz, dla którego udział w plenerach był jednym z najważniejszych doświadczeń formujących jego artystyczną ścieżkę, reprezentuje w nim tę ostatnią kategorię.
Wystawa będzie poświęcona przypomnieniu twórczości Ignacego Bogdanowicza i przywołaniu artystycznej atmosfery tamtego czasu. Wyjaśniony zostanie zagadkowy termin 'Koszalin' - postawione będzie pytanie o zasadność tego określenia, możliwe do ocenienia przez pryzmat dystansu historycznego. Przedstawione zostaną prace najbardziej charakterystyczne dla Bogdanowicza - wyjątkowe na tle ówczesnej awangardy. Artysta zmodernizował zjawisko reliefu i to właśnie m.in. jego dwustronne prace z początku lat 1970-tych, będą pokazane na otwarciu galerii K O H A N A. Bogdanowicz pracował z różnymi materiałami używał on m.in. odpadów z słupskiej fabryki mebli.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej