Going. | Artur Daniel Liskowacki - Galeria Miejsce sztuki44

Miejsca Literatury ? Artur Daniel Liskowacki ? spotkanie autorskie "Dom w budowie".

Prozaik, eseista, poeta, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny. Od roku 1990 jest kierownikiem działu kulturalnego w Kurierze Szczecińskim. Współpracuje z pismami ?Teatr?, ?Pogranicza?, ?Twórczość?. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina (2000), nominowany do nagrody Nike (?Eine kleine?) i Europejskiej Nagrody Literackiej. Zajmuje się historią Pomorza i niemiecką przeszłością Szczecina w kontekście historii polsko-niemieckiej. Tematyce tej poświęcił zbiory esejów: ?Ulice Szczecina? (1995), ?Cukiernica pani Kirsch? (1998), ?Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci? (2002), jak również słuchowisko ?Przez drzwi? (1996) i nominowaną do Nike powieść ?Eine kleine? (2000).

Od kilku lat cykl ?Miejsca Literatury? stanowi jeden z najważniejszych elementów programowych Famy. W tym roku tematem przewodnim będzie zagadnienie domu i różne sposoby jego ujmowania przez literaturę: dom ? miejsce narodzin wszelkich potencji, papierek lakmusowy przemian historycznych i kulturowych; rodzina ? trauma, wyparcie, oziębłość emocjonalna, narzucone role społeczne, rozpad rodziny; model rodziny ? zasada porządkująca czy normująca?; małe ojczyzny ? tożsamość wsi i jej mieszkańców, ludowe mitologie, apoteoza odrębności; naród, państwo ? ojczyzna wygnańca i uciekiniera, niechlubne epizody, kryzys zaufania do władzy, legislacja terroru; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; bezdomność duchowa; dekonstrukcja i rekonstrukcja pamięci; fizyczna postać domu ? dom/budynek/miasto jako przedłużenie egzystencji jednostek, funkcja sposobu życia, emanacją potrzeb.

Moderator: DAREK FOKS ? Poeta, prozaik i scenarzysta. Pracuje w redakcji ?Twórczości?, gdzie prowadzi dział prozy. Brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach literackich i wielokrotnie prowadził warsztaty literackie. Laureat m.in. głównej nagrody w konkursie poetyckim ?bruLionu?, Nagrody im. Natalii Gall i ? wspólnie ze Zbigniewem Liberą ? Nagrody TVP Kultura za książkę ?Co robi łączniczka?. Opublikował m.in. ?Ustalenia z Maastricht? i ?Wielkanoc z tygrysem?. Jego teksty publikowano w Czechach, Holandii, Serbii, Słowacji, Słowenii, USA, Ukrainie i Wielkiej Brytanii. Wydana nakładem ha!art książka ?Kebab Meister? uzyskała nominację do Nagrody Literackiej Gdynia 2013. W roku 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, a jego tom poetycki ?Rozmowy z głuchym psem? jest nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Gdynia.
Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich ? PAW KRÓLOWEJ

Spektakl dyplomowy Szkoły Aktorskiej Machulskich w Warszawie ?Paw królowej? według nagrodzonej literacką nagrodą NIKE Doroty Masłowskiej w reżyserii Eweliny Łyszczek to pełen cytatów i trawestacji hiphopowy poemat o współczesności. Powstał spektakl do bólu prawdziwy i zjadliwy, a przez to szalenie śmieszny i przejmujący.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej