Going. | Scenograficzne lalki - Hala w Basenie Północnym

Grupa Jednorazowa - "Scenograficzne lalki"

Finał ? stworzenie przestrzeni teatralnej, scenografii z lalek powstałych podczas festiwalu.

GRUPA JEDNORAZOWA

Grupa stworzona jednocześnie z powstaniem pomysłu na scenograficzne lalki. Jesteśmy osobami z różnych kierunków, wydziałów, uczelni chcących stworzyć razem coś łączącego nasze zainteresowania teatrem i muzyką.

Interesuje nas lalka-kostium jako element budujący przestrzeń teatralną. Chcielibyśmy stworzyć miejsce do słuchania czytanych bajek jedynie poprzez użycie lalek współanimowanych z widzami, słuchaczami, przechodniami. Towarzyszyć temu będzie stworzona przez nas muzyka. Naszym celem jest zachęcenie do uczestniczenia w ulicznym czytaniu z jednoczesnym pociągnięciem do stworzenia kolejnych przestrzeni już razem z przechodniami, a od tego momentu współtwórcami. W związku z 5 rocznicą śmierci Leszka Kołakowskiego w naszym pomyśle opieramy się na jego ?13 bajkach z królestwa Lailonii?. To one stają się tekstem czytanym i słuchanym, inspirującym do tworzenia lalek, scenografii. Jednocześnie, pośrednio chcemy zainteresować ludzi osobą Kołakowskiego, pobudzić do refleksji albo rozbawić jego tekstami, zainteresować, zaintrygować.

Realizatorzy: Zofia Jakubowska, Magda Flisowska, Joanna Martyniuk, Dobrawa Deczkowska, Aleksandra Piotrowska, Elżbieta Kowalska, Tomasz Łozowicki, Andrzej Zujewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej