Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Sprawdź wydarzenia

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Poznań

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

zobacz na mapie

Pigeon | Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
Use ctrl + wheel to zoom!

aktualne wydarzenia

 • Teatr
  Polskie
  Pod dachem

  Czwartek, 23 czerwca 2022, 19:00

  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Poznań, 20/30 zł

  „Głód” – premiera spektaklu w reż. Janusza Stolarskiego / Teatr pod Fontanną[For EN scroll below]'Jeśli ja dzisiaj uratuję przed śmiercią głodową jedno dziecko, to czy moje dzieci za kilkanaście lat będą musiały uratować dziesięcioro'? – taki wpis umieścił internauta pod ogłoszeniem zbiórki pieniędzy na żywność terapeutyczną dla dzieci z Południowego Sudanu, na portalu społecznościowym Facebook. Co czujesz, czytając takie słowa?Co osiem sekund na świecie umiera z głodu jedno dziecko. Dzień i noc trwa nieustające odliczanie 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 – umarło, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 – jedno dziecko…Za Martinem Caparrosem, który stał się naszym przewodnikiem po czyśćcowej planecie, zadajemy sobie pytanie: 'Jak w ogóle możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy'? Jakie strategie musimy przyjąć, jakie wymówki wymyślić, żeby móc 'normalnie' funkcjonować: wstawać rano, śmiać się, oglądać filmy, jeździć na wakacje, kupować, świętować…My – artyści, członkowie grupy 'Teatr pod Fontanną' z Januszem Stolarskim w roli reżysera, twórcy zaproszeni by wesprzeć nas swoją wrażliwością i talentem, osoby opiekujące się nami organizacyjnie i technicznie – nie umiemy żyć 'normalnie' z taką wiedzą. Tworzymy spektakl teatralny, przyglądając się fenomenowi GŁODU w XXI wieku na planecie tak wspaniałej, tak rozwiniętej, tak nowoczesnej, tak bogatej! Spektakl 'Głód' to wyraz naszej niezgody.Teatr pod Fontanną to nieformalna grupa, która powstała w CK ZAMEK w 2016 roku. Tworzą ją członkowie pracowni teatralnych działających przy 'Domach pod fontanną' – dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie 'Zrozumieć i Pomóc' zajmujących się rehabilitacją społeczno--zawodową osób po kryzysach psychicznych. Grupa ma w swym dorobku cztery doskonale przyjęte przez krytykę i publiczność spektakle, ostatni z nich – 'Grimm' zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego 'The Best OFF'.Od 2022 roku szeregi teatru zasiliło kilkoro profesjonalnych artystów scenicznych.Opiekunem artystycznym grupy, pomysłodawcą i reżyserem wszystkich jej spektakli jest Janusz Stolarski – aktor, absolwent PWST im. Solskiego w Krakowie. Występował w: Drugim Studio Wrocławskim, Państwowym Teatrze w Kielcach, Teatrze Polskim w Poznaniu, grupie teatralnej Sekta Lecha Raczaka, Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, Teatrze Studio w Warszawie i Orbis Tertius Trzecim Teatrze Lecha Raczaka. Gościnnie brał udział m.in.: w spektaklach 'Don Juan' i 'tryptyk wyspiański' w Teatrze Starym w Krakowie, 'Rzeźnia Lila Róż' Teatru Usta Usta w reżyserii Marcina Libery oraz 'Przypadki Pana von K.' Polskiego Teatru Tańca. Od 1994 roku współtworzy Stowarzyszenie Teatralne ANTRAKT. Jest laureatem wielu nagród za monodramy, w tym Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu (1991) za 'Ecce Homo', nagrody specjalnej Jury Drugiego Międzynarodowego Festiwalu Monodramów Krajów Nadbałtyckich – Kowno 2010 za spektakl 'Kod' i wielu innych. Od lat prowadzi warsztaty teatralne w kraju i zagranicą (Niemcy, Rumunia, Mołdawia, Hiszpania, Francja).Spektakl dla widzów nieco starszych (sugerujemy: 12+), tłumaczony na polski język migowy.scenariusz i reżyseria: Janusz Stolarskidramaturgia: Renata Stolarskamuzyka: Paweł Paluchscenografia: Tomasz Ryszczyńskiprojekcje video: Tomasz Jaroszświatła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiakobsada: Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Agnieszka Grabia, Krystyna Hercuń-Pilecka, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Sylwia Marciniuk, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Robert Siwiak, Urszula Stachowiak, Julia Sobczyńska, Magdalena Treichel, Ewa Zajkowska, Zbigniew Zbitkowski, Jagoda Gruszczyńska, Antonia Stolarska, Felicja Stolarskaprodukcja: Centrum Kultury Zamek z PoznaniuSpektakl zrealizowany w ramach projektu performatywnego „Obecność”, przygotowanego przez CK ZAMEK we współpracy z norweskim CODA Oslo International Dance Festival oraz warszawskim Teatrem 21 dzięki grantowi z Funduszy Norweskich i EOG.___'If I save one child from starvation today, will my children have to save ten in several years' time?' - This is what an Internet user posted on Facebook below an announcement of fundraising for medical food for children in South Sudan. What do you feel when you read such words? Every eight seconds, one child dies of hunger in the world. Day and night there is a relentless countdown 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 - one child, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 - died...Following Martin Caparros, who has become our guide to the purgatorial planet, we ask ourselves, 'How the hell do we manage to live knowing these things are happening?' What strategies do we have to adopt, what excuses do we have to make in order to be able to function 'normally': get up in the morning, laugh, watch films, go on holiday, buy things, celebrate...We - artists and members of the 'Teatr pod Fontanną' group with Janusz Stolarski as director, artists invited to support us with their sensitivity and talent, people taking care of us organisationally and technically - do not know how to live 'normally' with such knowledge. We create a theatrical performance looking at the phenomenon of HUNGER in the 21st century on such a wonderful, developed, modern, and rich planet! The 'Głód' production is an expression of our disagreement.Teatr pod Fontanną is an informal group that was established in the ZAMEK Culture Centre in 2016. It is composed of members of theatre studios working at the 'Domy pod fontanną' - two centres run by the 'Zrozumieć i Pomóc' Association which specialises in the social and professional rehabilitation of people after mental crises. The group has produced four excellent performances, the last of which, 'Grimm', won second place in 'The Best OFF' Nationwide Competition for the Best Independent Theatre Production.Since 2022, several professional stage artists have joined the ranks of the theatre.The group's artistic supervisor, initiator and director of all their productions is Janusz Stolarski - actor, graduate of the AST National Academy of Theatre Arts in Kraków. He has performed in: Drugie Studio Wrocławskie, National Theatre in Kielce, Polish Theatre in Poznań, Sekta Lecha Raczaka Theatre Group, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, Kochanowski Theatre in Opole, Studio Theatre in Warsaw and Lech Raczak's Orbis Tertius Third Theatre. He has also performed as a guest artist in productions such as 'Don Juan' and 'tryptyk wyspiański' at the Stary Theatre in Kraków, 'Rzeźnia Lila Róż' at the Usta Usta Theatre directed by Marcin Liber and 'Przypadki Pana von K.' at the Polish Dance Theatre. In 1994, he co-founded the ANTRAKT Theatre Association. Janusz Stolarski has won many awards for his monodramas, including the Grand Prix at the National Festival of One-Actor Theatre in Toruń (1991) for 'Ecce Homo', the special award of the Jury of the Second International Monodrama Festival of the Baltic Countries - Kaunas 2010 for 'Kod' etc. For years, he has been conducting theatre workshops in Poland and abroad (Germany, Romania, Moldova, Spain, France).A performance for older audiences (we suggest: 12+), translated into Polish sign language.direction, scenario: Janusz Stolarskidramaturgy: Renata Stolarskamusic: Paweł Paluchset design: Tomasz Ryszczyńskivideo: Tomasz Jaroszlights: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiakcast: Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Agnieszka Grabia, Krystyna Hercuń-Pilecka, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Sylwia Marciniuk, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Robert Siwiak, Urszula Stachowiak, Julia Sobczyńska, Magdalena Treichel, Ewa Zajkowska, Zbigniew Zbitkowski, Jagoda Gruszczyńska, Antonia Stolarska, Felicja Stolarskaproduction: Centrum Kultury Zamek z PoznaniuThe performance was produced as part of the performance project entitled 'Presence', prepared by the Zamek Culture Centre in cooperation with the Norwegian CODA Oslo International Dance Festival and Warsaw's Teatr 21 thanks to the grant from the Norwegian and EEA Funds.

 • Koncert
  Alternatywa
  Polskie
  Pod dachem

  Środa, 6 lipca 2022, 20:00

  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Poznań, 79.00 zł

  S K U B A S (Radosław Skubaja)W swojej twórczości podróżuje w głąb ludzkich doświadczeń. Jego teksty są pełne emocji. Bez zbędnych upiększeń dotyka tematów, w których każdy słuchacz może odnaleźć cząstkę siebie. Wszystko to w akompaniamencie czasem czułych i delikatnych, czasem mrocznych, brudnych, niemal grunge’owych kompozycji. Kiedyś znany głównie na scenie klubowej, szerszej publiczności dał się poznać dzięki wydanemu w 2012 roku autorskiemu albumowi „Wilczełyko”. Na swojej drugiej płycie – „Brzask” zaprezentował się już jako artysta kompletny.Od czasu debiutu Skubas zagrał wiele tras koncertowych i wystąpił na najważniejszych polskich festiwalach (m.in. Open’er, Orange Warsaw Festival, Jarocin, Przystanek Woodstock). Brał również udział w takich projektach jak Męskie Granie Orkiestra, Obywatel GC v.2.0 czy Europejski Stadion Kultury. „Szklane Miesiące” to singiel zapowiadający trzeci album artysty. Jego premiera koncertowa miała miejsce 17 sierpnia 2019 r. podczas Męskiego Grania w Warszawie przed ponad 15-tysięczną publicznością. 23.10.2020 r. miała miejsce premiera nowej płyty Skubasa pt. „Duch”. Do tej pory ukazały się trzy videoklipy promujące to wydawnictwo: „Ojciec i syn” nagrodzone podczas Papaya Young Directors (5 września 2020 r.), „Haitańskie drzewa” (22 września 2020 r.) i „Azja” (23 października 2020 r.). 25.05.2021 r. Artysta zaprezentował swój najnowszy singiel „Dobra Czarodziejka”, który powstał ze specjalną dedykacją dla jego Mamy. Przypomina on jak ważne są nasze Mamy. Premierze singla towarzyszył teledysk stworzony wraz z fanami Artysty, w którym możemy zobaczyć zdjęcia fanów ze swoimi Mamami.Podczas najbliższego koncertu Artysta zaprezentuje m.in. część materiału z najnowszej płyty „DUCH” oraz piosenki z poprzednich płyt.Na scenie towarzyszyć mu będą: Maciek Starnawski, Artur Lipiński, Filip Jurczyszyn i Łukasz Korybalski.Bilety w cenie 79 zł