CKR Promenada

Sprawdź wydarzenia

CKR Promenada, Białobrzegi gm. Rynia

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Białobrzegi, Spacerowa 35

zobacz na mapie

aktualne wydarzenia

  • Festiwal

    Czwartek, 13 czerwca 2019, 14:21

    CKR Promenada, Białobrzegi gm. Rynia, od 20 zł

    Przedsprzedaż karnetów zakończona. Karnety, bilety jednodniowe oraz weekendowe kupisz w kasach Festiwalu.Przed nami 3. edycja Festiwalu Wibracje. 
Festiwal Wibracje rokrocznie przyciąga entuzjastów harmonijnego rozwoju, poszukiwaczy wiedzy i pasjonatów życia. Spotykamy się, by wzajemnie się inspirować i rozwijać swoje potencjały. 

Wibracje to już kilkutysięczna społeczność charakteryzująca się szczególnym poziomem świadomości. Wspólnie celebrujemy radosny czas pośród zieleni drzew, nad słoneczną plażą Zalewu Zegrzyńskiego.

 W PROGRAMIE
● 90 prelegentów z Polski i zagranicy 
● 100 godzin wykładów
● 50 godzin warsztatów
● Koncerty i ogniska
● Zajęcia dla dzieci
● Joga i medytacja
● Muzyka i taniec
... a do tego dużo radości, integracji i miłości.FESTIWAL OBFITUJE w 
wykłady, pokazy, zajęcia interaktywne, warsztaty, ceremonie, koncerty, strefę targową, indywidualne konsultacje, zróżnicowaną strefę gastronomiczną, wspólne ogniska, strefę dla dzieci

. PROGRAM
Tematy, które podejmujemy to: psychologia, medycyna niekonwencjonalna (w tym ziołolecznictwo, urządzenia elektromagnetyczne i muzykoterapia) rozwój duchowy i osobisty, praca z ciałem (joga, taniec, medytacja w ruchu), badania i odkrycia naukowe, które odsłaniają prawdziwą naturę rzeczywistości i nas samych, dojrzała ekologia, permakultura, naturalne budownictwo, szamanizm, enteogeny i etnobiologia, nowinki technologiczne przybliżające nas do ziemi, nieba i naszej naturalnej harmonii, a także zagadki archeologii i zjawiska paranormalne jak telepatia czy telekineza. 
Nie stronimy od tematów trudnych i kontrowersyjnych, ale dbamy o i ich rzetelną i obiektywną prezentację.CENNIKCENA REGULARNA – 270 PLN - dostępny tylko w kasach festiwaluWstęp do 15 r.ż. jest bezpłatny.BILET JEDNODNIOWY: 120 PLN - dostępny tylko w kasach festiwaluBILET WEEKENDOWY: 200 PLN - dostępny tylko w kasach festiwalu (Ważny: sobota-niedziela. Zawiera nocleg na polu namiotowym)WAŻNE INFORMACJE:KARNET – bilet czterodniowy, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 4 dni trwania Imprezy (13-16 czerwca 2019 r.) CENA KARNETU ZAWIERA • udział we wszystkich atrakcjach zawartych w programie, • miejsce noclegowe dla właściciela karnetu na polu namiotowym (wyposażonym w toalety i prysznice), • TAK - od tego roku cena karnetu obejmuje także miejsce na polu namiotowym oraz korzystanie z całej infrastruktury Festiwalu.POZOSTAŁE INFORMACJE • Cena biletu zależy od Tury sprzedażowej oraz wieku uczestnika. Tura sprzedażowa zamykana jest po wyczerpaniu limitu. Informacje o kolejnych turach sprzedażowych są podawane na naszej stronie i fb. Wstęp do 15 r.ż jest bezpłatny. • Operatorem sprzedaży jest Going. Karnety mogą być sprzedawane także przez innych operatorów, będziemy o tym informować. Wejście na teren wydarzenia możliwy jest po okazaniu biletu w formie elektronicznej (nie musisz go drukować – szanuj drzewa!). • Bilet elektroniczny jest wymieniany w kasach Festiwalu na opaskę na rękę. • W godzinach 22.00 – 08.30 kasy biletowe są nieczynne. • Bilety są imienne – ale jest możliwość przekazania go innej osobie. Obsługa zastrzega sobie prawo do weryfikacji właściciela biletu na podstawie dowodu tożsamości, dlatego miej go ze sobą. UWAGA! Możesz przekazać prawo do biletu innej osobie pisząc w tej sprawie na support@goingapp.pl. Do wiadomości dołącz otrzymany bilet oraz podaj dane osoby, na którą cedujesz prawo do biletu. Operacja wykracza poza standardową obsługę, więc sam zadbaj aby otrzymać potwierdzenie przeniesienia prawa. • Jeżeli masz bilety dla większej ilości osób należy zjawić się całą grupą i wejść w obecności osoby, której nazwisko widnieje na bilecie. • Bilety nie podlegają zwrotom. • Masz problem techniczny z systemem rezerwacyjnym? Napisz na: support@goingapp.pl • Kupując bilet akceptujesz regulamin uczestnictwa w Festiwalu Wibracje dostępnym na stronie www.wibrajce.com.pl oraz na terenie Festiwalu. • NOCLEG W HOTELU: sprawdź jak zarezerwować na http://wibracje.com.pl/informator/ENGLISH Third edition of Festiwal Wibracje is coming soon.Every year Festiwal Wibracje gathers advocates of sustainable development, people who are hungry for knowledge and passionate about life. We meet to inspire and get inspired and to bring out our potentials.Join this community of a few thousand people to celebrate the time we spend together out in the woods, at a sunny beach of the Zalew Zegrzyński.IN THE PROGRAMME
● 90 speakers from Poland and abroad 
● 100 hours of lectures
● 50 hours of workshops
● concerts and bonfires
● workshops for children
● yoga and meditation
● music and dancing
... as well as loads of joy, bonding and love ♡THE FESTIVAL OFFERS PLENTY OFlectures *** shows *** interactive workshops ***workshops *** ceremonies *** concerts *** merchandise zone *** individual appointments *** rich catering zone *** bonfires *** zone for children
PROGRAMMEWe discuss:
Psychology, unconventional medicine, personal and spiritual development, working with your body (yoga, dancing, meditation in motion), research and scientific discoveries unveiling the real nature of reality and ourselves, mature environmental protection, permaculture, natural building, shamanism, entheogens and ethnobiology, tech novelties, as well as paranormal phenomena, such as telepathy and telekinesis. We do not shy away from difficult or controversial subjects but we put extra emphasis on sharing a reliable and objective perspective on them.PRICE LIST4-Day Ticket - Early Bird (starting on March - until the limit is reached)YOUTH (between 16 and 24. Born from January 1, 1995 to December 31, 2003): PLN 220NORMAL (over 24 years old. Persons born before 1.01.1995): 240 PLNREGULAR PRICE - 270 PLNAdmission up to 15 years old it's free.IMPORTANT INFORMATION:4-DAY TICKET - entitling to multiple admission for 4 days of the Event (June 13-16, 2019)PRICE OF TICKETS INCLUDES: participation in all attractions included in the program, accommodation at the campsite (equipped toilets and showers).• The ticket price depends on the sales turn and the age of the participant. The sales turn is closed after the limit is reached. Information about the next sales rounds are given on our website and Facebook. Admission up to 15 years old it's free.• Going is the sales operator. Entry to the event area is possible after presenting the ticket in electronic form (you do not have to print it - respect the trees!).• An electronic ticket is exchanged at the festival ticket offices for a wristband.• Tickets are personal - but it is possible to transfer it to another person. Service reserves the right to verify the ticket owner on the basis of an identity card, so keep it with you. ATTENTION! You can transfer the right to a ticket to another person by writing in this case at support@goingapp.pl. Attach the received ticket to the message and provide the details of the person you are transferring the right to the ticket to. The operation goes beyond the standard service, so make sure you get confirmation of the transfer of the law.• If you have tickets for a larger number of people, you should come with the entire group and enter in the presence of the person whose name appears on the ticket.• Do you have a technical problem with the booking system? Write to: support@goingapp.pl• By purchasing a ticket, you accept the regulations of the Festiwal Wibracje. • Tickets are not refundable.• You can buy accommodation at the hotel through the Festiwal Wibracje: details at www.wibracje.com.pl/informator