Miasto Wrocław

Sprawdź wydarzenia

Miasto Wrocław, Wrocław

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Wrocław, Wrocław 1

zobacz na mapie

aktualne wydarzenia

 • Sztuka

  Środa, 2 września 2020, 15:00

  Miasto Wrocław, Wrocław, wg cennika

  Procesy to tegoroczne hasło przewodnie TIFF Festival. Rozumiemy je nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwalu i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. „Procesy” rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa „stabilność”.TIFF Festival 2020 to 5-dniowy festiwal oraz trwające do 26 września wystawy, na które złożą się 2 kuratorskie wystawy Programu Głównego, 4 wystawy konkursowej sekcji TIFF Open, Sekcja Publikacji oraz wystawy towarzyszące. Program uzupełniają spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia i performansy. Wydarzenia otwarcia odbędą się w dniach od 2 do 6 września 2020.HARMONOGRAM WYDARZEŃ OTWARCIA:2.09.2020, środa15:00 Udostępnienie wszystkich wystaw w programie TIFF Festival 2020 // Procesyróżne lokalizacje17:30-19:30 Otwarcie wystawy porezydencyjnej pop-up Komitet ds. druków ulotnych galeria SIC! BWA Wrocław, plac Kościuszki 9-1019:00-21:00 One, kobiety – a My? Męski Krąg – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro21:00 Kolacja na podwórkuCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c3.09.2020, czwartek13:00-16:00 Stolikowy Przegląd Portfolio – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro16:30-17:30 Udostępnienie wystawy DISTANCING CHRONICLE oraz wprowadzenie kuratorskieGaleria Entropia, ul. Rzeźnicza 418:00-19:00 Prace Leśne. Spotkanie z Michałem ŁuczakiemMiejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14 20:00-21:00 Oficjalne otwarcie TIFF Festival 2020 // ProcesyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46a21:30-22:00 Rytuał sadzenia drzew | Daniel_a Weiss – performanspodwórko, ul. Ruska 46abc 4.09.2020, piątek17:00-18:30 ZŁOTY KIOSK odsłona IX / Arek Pasożyt “Czas wyjść”ZŁOTY KIOSK, ul. Prusa 37, przejście przez bramę18:00-19:00 OP_Young | Oktawian Jurczykowski – spotkanie z artystą i wspólne zwiedzanie wystawy OP ENHEIM, pl. Solny 419:00-20:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro 21:00 Mamy 10 lat! Impreza urodzinowaCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c5.09.2020, sobota12:00-15:00 Jak przestałem się martwić i pokochałem wirusa – panel dyskusyjny w ramach Sekcji Publikacjipodwórko, ul. Ruska 46abc12:00-17:00 Edyton #10: Fotografki | TIFF x Kolektyw Kariatyda. Warsztat edycji Wikipedii – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/3 piętro13:30-16:00 Dyskusje Stolikowe TIFF Festival – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c17:00-18:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Będę Twoim ObrazemKrupa Gallery, ul. Ks. J. Poniatowskiego 2-418:30-20:00 Oprowadzanie po wystawach sekcji TIFF OpenOgnisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, TIFF Center, Pracownia Beaty Rojekul. Ruska 46c i ul. Ruska 46a20:00-21:00 Oprowadzanie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro21:00-22:30 TIFF Open Slideshowpodwórko Ruska 46abc21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46cniedziela, 6.09.2020, niedziela12:00-13:30 TIFF x Slow Sunday – piknik i koncert cudoska – zapisy na center@tiff.wroc.plPodwórko Puro Hotel14:00-15:30 W jaskini – spotkanie storytellingowe z Agnieszką Wolny-HamkałoIP Studio, ul. Ruska 46a, 4 piętro16:00-19:30 Czuły sejsmograf – rozmowy współczesne. Finisażowe spotkanie z Łukaszem RusznicąMuzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a18:00-20:30 Mój wewnętrzny krajobraz - krąg kobiet w ruchu i bezruchu – zapisy na center@tiff.wroc.pl Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętrowww.tiff.wroc.plTIFF Festival 2020 // Procesy2-30 września 2020Wydarzenia otwarcia: 2-6 września 2020--------------------------------------------------------------Processes is the theme of the 10th TIFF Festival. We understand it not only as a continuous evolution of the festival and its development for 10 years, but also as a process of transformation of its creators: changes in the styles of work they have undertaken for years, analyzed themes, thinking about the idea and the formula of the TIFF Festival itself. We think even more broadly about processes in the development of photography, changes in the way of thinking about this medium and its place in the world of contemporary art. We also understand "processes" in relation to the identity of the individual constantly transforming in the surrounded reality - as changes leading to a redefinition of themselves, but also changes that take place in the world and in society, and their impact on each of us. Events showing that we need a constant definition of the word ‚stability'.TIFF Festival 2020 is a 5-day festival and exhibitions lasting until September 26th, which will consist of 2 curatorial exhibitions of the Main Program, 4 exhibitions of the TIFF Open competition section, The Publication Section and accompanying exhibitions. The programme will be complemented by meeting with authors, authorial tours, discussions and evening, musical events and performances. Opening events will take place from 2th to 6th September 2020.DETAILED SCHEDULE AND MORE INFORMATION ABOUT EVENTS:http://tiff.wroc.pl/en/schedule/TIFF Festival 2020 // Processes2nd-26th September 2020opening events: 2nd-6th September 2020--------------------------------------------------------------organizator/organiser: TIFF Festival / TIFF Centerwspółfinansowane przez/co-financed by: Gmina Wrocławpartnerzy/partners: BWA Wrocław, OP ENHEIM, Miejsce przy Miejscu 14, Ośrodek Postaw Twórczych - OPT, Galeria Entropia, IP Group/ IP Studio, Ramdecor, Holy-Art, Be Together - integracja i sztuka, Jerzy Wypych, Strefa Kultury Wrocław, Klubokawiarnia Recepcja, Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Krupa Gallery, ZŁOTY KIOSK, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Kolektyw Kariatyda, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Art Transparent, Beata Rojek, HART - Hostel & Art, Fonds culturel national, Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival, Fotofestiwal Lodz, Sputnik Photos, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Radio Luzpatroni medialni/media patronage: Going., NOTES.NA.6.TYGODNI, Radio RAM, Fresh From Poland, SwiatObrazu.pl, dlaStudenta.pl, www.wroclaw.pl/ Redakcja wroclaw.pl , USTA Magazyn, Contemporary Lynx, OpenCall Magazine, TVP Kultura.

 • Sztuka

  Czwartek, 3 września 2020, 13:00

  Miasto Wrocław, Wrocław, wg cennika

  Procesy to tegoroczne hasło przewodnie TIFF Festival. Rozumiemy je nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwalu i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. „Procesy” rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa „stabilność”.TIFF Festival 2020 to 5-dniowy festiwal oraz trwające do 26 września wystawy, na które złożą się 2 kuratorskie wystawy Programu Głównego, 4 wystawy konkursowej sekcji TIFF Open, Sekcja Publikacji oraz wystawy towarzyszące. Program uzupełniają spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia i performansy. Wydarzenia otwarcia odbędą się w dniach od 2 do 6 września 2020.HARMONOGRAM WYDARZEŃ OTWARCIA:2.09.2020, środa15:00 Udostępnienie wszystkich wystaw w programie TIFF Festival 2020 // Procesyróżne lokalizacje17:30-19:30 Otwarcie wystawy porezydencyjnej pop-up Komitet ds. druków ulotnych galeria SIC! BWA Wrocław, plac Kościuszki 9-1019:00-21:00 One, kobiety – a My? Męski Krąg – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro21:00 Kolacja na podwórkuCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c3.09.2020, czwartek13:00-16:00 Stolikowy Przegląd Portfolio – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro16:30-17:30 Udostępnienie wystawy DISTANCING CHRONICLE oraz wprowadzenie kuratorskieGaleria Entropia, ul. Rzeźnicza 418:00-19:00 Prace Leśne. Spotkanie z Michałem ŁuczakiemMiejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14 20:00-21:00 Oficjalne otwarcie TIFF Festival 2020 // ProcesyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46a21:30-22:00 Rytuał sadzenia drzew | Daniel_a Weiss – performanspodwórko, ul. Ruska 46abc 4.09.2020, piątek17:00-18:30 ZŁOTY KIOSK odsłona IX / Arek Pasożyt “Czas wyjść”ZŁOTY KIOSK, ul. Prusa 37, przejście przez bramę18:00-19:00 OP_Young | Oktawian Jurczykowski – spotkanie z artystą i wspólne zwiedzanie wystawy OP ENHEIM, pl. Solny 419:00-20:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro 21:00 Mamy 10 lat! Impreza urodzinowaCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c5.09.2020, sobota12:00-15:00 Jak przestałem się martwić i pokochałem wirusa – panel dyskusyjny w ramach Sekcji Publikacjipodwórko, ul. Ruska 46abc12:00-17:00 Edyton #10: Fotografki | TIFF x Kolektyw Kariatyda. Warsztat edycji Wikipedii – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/3 piętro13:30-16:00 Dyskusje Stolikowe TIFF Festival – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c17:00-18:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Będę Twoim ObrazemKrupa Gallery, ul. Ks. J. Poniatowskiego 2-418:30-20:00 Oprowadzanie po wystawach sekcji TIFF OpenOgnisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, TIFF Center, Pracownia Beaty Rojekul. Ruska 46c i ul. Ruska 46a20:00-21:00 Oprowadzanie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro21:00-22:30 TIFF Open Slideshowpodwórko Ruska 46abc21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46cniedziela, 6.09.2020, niedziela12:00-13:30 TIFF x Slow Sunday – piknik i koncert cudoska – zapisy na center@tiff.wroc.plPodwórko Puro Hotel14:00-15:30 W jaskini – spotkanie storytellingowe z Agnieszką Wolny-HamkałoIP Studio, ul. Ruska 46a, 4 piętro16:00-19:30 Czuły sejsmograf – rozmowy współczesne. Finisażowe spotkanie z Łukaszem RusznicąMuzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a18:00-20:30 Mój wewnętrzny krajobraz - krąg kobiet w ruchu i bezruchu – zapisy na center@tiff.wroc.pl Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętrowww.tiff.wroc.plTIFF Festival 2020 // Procesy2-30 września 2020Wydarzenia otwarcia: 2-6 września 2020--------------------------------------------------------------Processes is the theme of the 10th TIFF Festival. We understand it not only as a continuous evolution of the festival and its development for 10 years, but also as a process of transformation of its creators: changes in the styles of work they have undertaken for years, analyzed themes, thinking about the idea and the formula of the TIFF Festival itself. We think even more broadly about processes in the development of photography, changes in the way of thinking about this medium and its place in the world of contemporary art. We also understand "processes" in relation to the identity of the individual constantly transforming in the surrounded reality - as changes leading to a redefinition of themselves, but also changes that take place in the world and in society, and their impact on each of us. Events showing that we need a constant definition of the word ‚stability'.TIFF Festival 2020 is a 5-day festival and exhibitions lasting until September 26th, which will consist of 2 curatorial exhibitions of the Main Program, 4 exhibitions of the TIFF Open competition section, The Publication Section and accompanying exhibitions. The programme will be complemented by meeting with authors, authorial tours, discussions and evening, musical events and performances. Opening events will take place from 2th to 6th September 2020.DETAILED SCHEDULE AND MORE INFORMATION ABOUT EVENTS:http://tiff.wroc.pl/en/schedule/TIFF Festival 2020 // Processes2nd-26th September 2020opening events: 2nd-6th September 2020--------------------------------------------------------------organizator/organiser: TIFF Festival / TIFF Centerwspółfinansowane przez/co-financed by: Gmina Wrocławpartnerzy/partners: BWA Wrocław, OP ENHEIM, Miejsce przy Miejscu 14, Ośrodek Postaw Twórczych - OPT, Galeria Entropia, IP Group/ IP Studio, Ramdecor, Holy-Art, Be Together - integracja i sztuka, Jerzy Wypych, Strefa Kultury Wrocław, Klubokawiarnia Recepcja, Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Krupa Gallery, ZŁOTY KIOSK, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Kolektyw Kariatyda, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Art Transparent, Beata Rojek, HART - Hostel & Art, Fonds culturel national, Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival, Fotofestiwal Lodz, Sputnik Photos, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Radio Luzpatroni medialni/media patronage: Going., NOTES.NA.6.TYGODNI, Radio RAM, Fresh From Poland, SwiatObrazu.pl, dlaStudenta.pl, www.wroclaw.pl/ Redakcja wroclaw.pl , USTA Magazyn, Contemporary Lynx, OpenCall Magazine, TVP Kultura.

 • Sztuka

  Piątek, 4 września 2020, 15:00

  Miasto Wrocław, Wrocław, wg cennika

  Procesy to tegoroczne hasło przewodnie TIFF Festival. Rozumiemy je nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwalu i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. „Procesy” rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa „stabilność”.TIFF Festival 2020 to 5-dniowy festiwal oraz trwające do 26 września wystawy, na które złożą się 2 kuratorskie wystawy Programu Głównego, 4 wystawy konkursowej sekcji TIFF Open, Sekcja Publikacji oraz wystawy towarzyszące. Program uzupełniają spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia i performansy. Wydarzenia otwarcia odbędą się w dniach od 2 do 6 września 2020.HARMONOGRAM WYDARZEŃ OTWARCIA:2.09.2020, środa15:00 Udostępnienie wszystkich wystaw w programie TIFF Festival 2020 // Procesyróżne lokalizacje17:30-19:30 Otwarcie wystawy porezydencyjnej pop-up Komitet ds. druków ulotnych galeria SIC! BWA Wrocław, plac Kościuszki 9-1019:00-21:00 One, kobiety – a My? Męski Krąg – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro21:00 Kolacja na podwórkuCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c3.09.2020, czwartek13:00-16:00 Stolikowy Przegląd Portfolio – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro16:30-17:30 Udostępnienie wystawy DISTANCING CHRONICLE oraz wprowadzenie kuratorskieGaleria Entropia, ul. Rzeźnicza 418:00-19:00 Prace Leśne. Spotkanie z Michałem ŁuczakiemMiejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14 20:00-21:00 Oficjalne otwarcie TIFF Festival 2020 // ProcesyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46a21:30-22:00 Rytuał sadzenia drzew | Daniel_a Weiss – performanspodwórko, ul. Ruska 46abc 4.09.2020, piątek17:00-18:30 ZŁOTY KIOSK odsłona IX / Arek Pasożyt “Czas wyjść”ZŁOTY KIOSK, ul. Prusa 37, przejście przez bramę18:00-19:00 OP_Young | Oktawian Jurczykowski – spotkanie z artystą i wspólne zwiedzanie wystawy OP ENHEIM, pl. Solny 419:00-20:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro 21:00 Mamy 10 lat! Impreza urodzinowaCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c5.09.2020, sobota12:00-15:00 Jak przestałem się martwić i pokochałem wirusa – panel dyskusyjny w ramach Sekcji Publikacjipodwórko, ul. Ruska 46abc12:00-17:00 Edyton #10: Fotografki | TIFF x Kolektyw Kariatyda. Warsztat edycji Wikipedii – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/3 piętro13:30-16:00 Dyskusje Stolikowe TIFF Festival – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c17:00-18:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Będę Twoim ObrazemKrupa Gallery, ul. Ks. J. Poniatowskiego 2-418:30-20:00 Oprowadzanie po wystawach sekcji TIFF OpenOgnisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, TIFF Center, Pracownia Beaty Rojekul. Ruska 46c i ul. Ruska 46a20:00-21:00 Oprowadzanie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro21:00-22:30 TIFF Open Slideshowpodwórko Ruska 46abc21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46cniedziela, 6.09.2020, niedziela12:00-13:30 TIFF x Slow Sunday – piknik i koncert cudoska – zapisy na center@tiff.wroc.plPodwórko Puro Hotel14:00-15:30 W jaskini – spotkanie storytellingowe z Agnieszką Wolny-HamkałoIP Studio, ul. Ruska 46a, 4 piętro16:00-19:30 Czuły sejsmograf – rozmowy współczesne. Finisażowe spotkanie z Łukaszem RusznicąMuzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a18:00-20:30 Mój wewnętrzny krajobraz - krąg kobiet w ruchu i bezruchu – zapisy na center@tiff.wroc.pl Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętrowww.tiff.wroc.plTIFF Festival 2020 // Procesy2-30 września 2020Wydarzenia otwarcia: 2-6 września 2020--------------------------------------------------------------Processes is the theme of the 10th TIFF Festival. We understand it not only as a continuous evolution of the festival and its development for 10 years, but also as a process of transformation of its creators: changes in the styles of work they have undertaken for years, analyzed themes, thinking about the idea and the formula of the TIFF Festival itself. We think even more broadly about processes in the development of photography, changes in the way of thinking about this medium and its place in the world of contemporary art. We also understand "processes" in relation to the identity of the individual constantly transforming in the surrounded reality - as changes leading to a redefinition of themselves, but also changes that take place in the world and in society, and their impact on each of us. Events showing that we need a constant definition of the word ‚stability'.TIFF Festival 2020 is a 5-day festival and exhibitions lasting until September 26th, which will consist of 2 curatorial exhibitions of the Main Program, 4 exhibitions of the TIFF Open competition section, The Publication Section and accompanying exhibitions. The programme will be complemented by meeting with authors, authorial tours, discussions and evening, musical events and performances. Opening events will take place from 2th to 6th September 2020.DETAILED SCHEDULE AND MORE INFORMATION ABOUT EVENTS:http://tiff.wroc.pl/en/schedule/TIFF Festival 2020 // Processes2nd-26th September 2020opening events: 2nd-6th September 2020--------------------------------------------------------------organizator/organiser: TIFF Festival / TIFF Centerwspółfinansowane przez/co-financed by: Gmina Wrocławpartnerzy/partners: BWA Wrocław, OP ENHEIM, Miejsce przy Miejscu 14, Ośrodek Postaw Twórczych - OPT, Galeria Entropia, IP Group/ IP Studio, Ramdecor, Holy-Art, Be Together - integracja i sztuka, Jerzy Wypych, Strefa Kultury Wrocław, Klubokawiarnia Recepcja, Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Krupa Gallery, ZŁOTY KIOSK, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Kolektyw Kariatyda, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Art Transparent, Beata Rojek, HART - Hostel & Art, Fonds culturel national, Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival, Fotofestiwal Lodz, Sputnik Photos, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Radio Luzpatroni medialni/media patronage: Going., NOTES.NA.6.TYGODNI, Radio RAM, Fresh From Poland, SwiatObrazu.pl, dlaStudenta.pl, www.wroclaw.pl/ Redakcja wroclaw.pl , USTA Magazyn, Contemporary Lynx, OpenCall Magazine, TVP Kultura.

 • Sztuka

  Sobota, 5 września 2020, 12:00

  Miasto Wrocław, Wrocław, wg cennika

  Procesy to tegoroczne hasło przewodnie TIFF Festival. Rozumiemy je nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwalu i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. „Procesy” rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa „stabilność”.TIFF Festival 2020 to 5-dniowy festiwal oraz trwające do 26 września wystawy, na które złożą się 2 kuratorskie wystawy Programu Głównego, 4 wystawy konkursowej sekcji TIFF Open, Sekcja Publikacji oraz wystawy towarzyszące. Program uzupełniają spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia i performansy. Wydarzenia otwarcia odbędą się w dniach od 2 do 6 września 2020.HARMONOGRAM WYDARZEŃ OTWARCIA:2.09.2020, środa15:00 Udostępnienie wszystkich wystaw w programie TIFF Festival 2020 // Procesyróżne lokalizacje17:30-19:30 Otwarcie wystawy porezydencyjnej pop-up Komitet ds. druków ulotnych galeria SIC! BWA Wrocław, plac Kościuszki 9-1019:00-21:00 One, kobiety – a My? Męski Krąg – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro21:00 Kolacja na podwórkuCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c3.09.2020, czwartek13:00-16:00 Stolikowy Przegląd Portfolio – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętro16:30-17:30 Udostępnienie wystawy DISTANCING CHRONICLE oraz wprowadzenie kuratorskieGaleria Entropia, ul. Rzeźnicza 418:00-19:00 Prace Leśne. Spotkanie z Michałem ŁuczakiemMiejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14 20:00-21:00 Oficjalne otwarcie TIFF Festival 2020 // ProcesyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46a21:30-22:00 Rytuał sadzenia drzew | Daniel_a Weiss – performanspodwórko, ul. Ruska 46abc 4.09.2020, piątek17:00-18:30 ZŁOTY KIOSK odsłona IX / Arek Pasożyt “Czas wyjść”ZŁOTY KIOSK, ul. Prusa 37, przejście przez bramę18:00-19:00 OP_Young | Oktawian Jurczykowski – spotkanie z artystą i wspólne zwiedzanie wystawy OP ENHEIM, pl. Solny 419:00-20:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro 21:00 Mamy 10 lat! Impreza urodzinowaCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c5.09.2020, sobota12:00-15:00 Jak przestałem się martwić i pokochałem wirusa – panel dyskusyjny w ramach Sekcji Publikacjipodwórko, ul. Ruska 46abc12:00-17:00 Edyton #10: Fotografki | TIFF x Kolektyw Kariatyda. Warsztat edycji Wikipedii – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plStudio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/3 piętro13:30-16:00 Dyskusje Stolikowe TIFF Festival – obowiązują zapisy: center@tiff.wroc.plCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46c17:00-18:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Będę Twoim ObrazemKrupa Gallery, ul. Ks. J. Poniatowskiego 2-418:30-20:00 Oprowadzanie po wystawach sekcji TIFF OpenOgnisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, TIFF Center, Pracownia Beaty Rojekul. Ruska 46c i ul. Ruska 46a20:00-21:00 Oprowadzanie po wystawach Programu GłównegoStudio BWA Wrocław oraz IP Studio, ul. Ruska 46a/3 i 4 piętro21:00-22:30 TIFF Open Slideshowpodwórko Ruska 46abc21:00 AfterpartyCentrum Festiwalowe, Recepcja, ul. Ruska 46cniedziela, 6.09.2020, niedziela12:00-13:30 TIFF x Slow Sunday – piknik i koncert cudoska – zapisy na center@tiff.wroc.plPodwórko Puro Hotel14:00-15:30 W jaskini – spotkanie storytellingowe z Agnieszką Wolny-HamkałoIP Studio, ul. Ruska 46a, 4 piętro16:00-19:30 Czuły sejsmograf – rozmowy współczesne. Finisażowe spotkanie z Łukaszem RusznicąMuzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a18:00-20:30 Mój wewnętrzny krajobraz - krąg kobiet w ruchu i bezruchu – zapisy na center@tiff.wroc.pl Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a, 3 piętrowww.tiff.wroc.plTIFF Festival 2020 // Procesy2-30 września 2020Wydarzenia otwarcia: 2-6 września 2020--------------------------------------------------------------Processes is the theme of the 10th TIFF Festival. We understand it not only as a continuous evolution of the festival and its development for 10 years, but also as a process of transformation of its creators: changes in the styles of work they have undertaken for years, analyzed themes, thinking about the idea and the formula of the TIFF Festival itself. We think even more broadly about processes in the development of photography, changes in the way of thinking about this medium and its place in the world of contemporary art. We also understand "processes" in relation to the identity of the individual constantly transforming in the surrounded reality - as changes leading to a redefinition of themselves, but also changes that take place in the world and in society, and their impact on each of us. Events showing that we need a constant definition of the word ‚stability'.TIFF Festival 2020 is a 5-day festival and exhibitions lasting until September 26th, which will consist of 2 curatorial exhibitions of the Main Program, 4 exhibitions of the TIFF Open competition section, The Publication Section and accompanying exhibitions. The programme will be complemented by meeting with authors, authorial tours, discussions and evening, musical events and performances. Opening events will take place from 2th to 6th September 2020.DETAILED SCHEDULE AND MORE INFORMATION ABOUT EVENTS:http://tiff.wroc.pl/en/schedule/TIFF Festival 2020 // Processes2nd-26th September 2020opening events: 2nd-6th September 2020--------------------------------------------------------------organizator/organiser: TIFF Festival / TIFF Centerwspółfinansowane przez/co-financed by: Gmina Wrocławpartnerzy/partners: BWA Wrocław, OP ENHEIM, Miejsce przy Miejscu 14, Ośrodek Postaw Twórczych - OPT, Galeria Entropia, IP Group/ IP Studio, Ramdecor, Holy-Art, Be Together - integracja i sztuka, Jerzy Wypych, Strefa Kultury Wrocław, Klubokawiarnia Recepcja, Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Krupa Gallery, ZŁOTY KIOSK, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Kolektyw Kariatyda, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Fundacja Art Transparent, Beata Rojek, HART - Hostel & Art, Fonds culturel national, Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival, Fotofestiwal Lodz, Sputnik Photos, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Radio Luzpatroni medialni/media patronage: Going., NOTES.NA.6.TYGODNI, Radio RAM, Fresh From Poland, SwiatObrazu.pl, dlaStudenta.pl, www.wroclaw.pl/ Redakcja wroclaw.pl , USTA Magazyn, Contemporary Lynx, OpenCall Magazine, TVP Kultura.