Muzeum Archeologiczne

Sprawdź wydarzenia

Muzeum Archeologiczne, Poznań

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, Wodna 27

zobacz na mapie

aktualne wydarzenia

 • Sztuka

  Piątek, 26 października 2007, 23:00

  Muzeum Archeologiczne, Poznań, TBA

  Czy wydarzenia historyczne sprzed ponad tysiąca lat, mają dla współczesnego Polaka znaczenie? Z pewnością tak - przecież to wówczas Polska po raz pierwszy zaistniała na arenie europejskiej jako równoprawny partner polityczny. Pierwsi historyczni władcy zbudowali państwo w oparciu o większość ziem które obecnie zamieszkujemy, dając początek możliwościom drzemiącym w takiej konfiguracji politycznej i gospodarczej. Wielkopolska w tym procesie jawi się jako wyjątkowy region, któremu nazwę zawdzięcza nasze państwo. Początkowo bowiem mianem POLONIA określano zarówno cały kraj, jak również tereny odziedziczone przez Mieszka I po przodkach - a więc obszar wokół grodów w Gnieźnie, Poznaniu, Lednicy i Gieczu, dając w ten sposób wyraz przywiązania do tradycji miejsca gdzie państwo się tworzyło, gdzie wszystko się zaczęło - gdyż to właśnie TU POWSTAŁA POLSKA.Prezentowaną wystawą pragniemy zaprosić Państwa w archeologiczną podróż do średniowiecza, na spotkanie z ludźmi i wydarzeniami tamtych czasów. Przewodnikami tej niecodziennej wycieczki będą naoczni świadkowie ? dawni kronikarze i podróżnicy, których relacje ilustrują przedstawianą problematykę na planszach umieszczonych bezpośrednio na ścianach ekspozycji. Rozbudowane informacje, znajdują się na wysuwanych tablicach ? tam znajdziecie Państwo opis wielu aspektów średniowiecznej rzeczywistości, będący efektem wieloletnich badań naukowców różnych specjalności. W skrzyneczkach umieszczonych przy gablotach znajdują się informacje dodatkowe oraz zbiory tekstów źródłowych dotyczących przedstawionej tematyki. W sali II można skorzystać z licznych prezentacji komputerowych a pod koniec zwiedzania zapraszamy do przymierzenia kopii zbroi późnośredniowiecznej i rozegrania partii szachów. W każdej partii ekspozycji zwiedzającym towarzyszą efekty dźwiękowe: odgłosy przyrody i muzyka średniowiecza.

 • Sztuka

  Sobota, 1 stycznia 2011, 00:00

  Muzeum Archeologiczne, Poznań, TBA

  Wystawa ukazująca pradzieje Wielkopolski od początków osadnictwa ludzkiego aż po kres starożytności. Wiemy dzisiaj, że archeologia, badając pradzieje ludzkości, opiera się głównie na pozostałościach kultury materialnej i nie jest w stanie w pełni zrekonstruować życia dawnych społeczeństw we wszystkich jego przejawach. Tym niemniej, szczególne bogactwo zabytków archeologicznych w Wielkopolsce pozwala nam zarówno na stosunkowo dobre poznanie najdawniejszej przeszłości tego regionu, jak i na zilustrowanie pradziejów na naszej wystawie. Autorzy scenariusza skoncentrowali swój wysiłek na próbie zobrazowania kontekstu kulturowego, w jakim występowały zabytki archeologiczne, a co za tym idzie ? starali się pokazać ich funkcję.Na obecnej, nowej wystawie każda epoka posiada jeden lub kilka elementów przewodnich, wokół których zorganizowano pozostałe części ekspozycji, mające w skondensowanej formie przedstawić to, co w danej epoce najistotniejsze. Są to np. rekonstrukcje domów, groby oraz różnorodne konstrukcje (np. piece czy warsztaty), a także sceny figuralne.

 • Sztuka

  Sobota, 1 stycznia 2011, 00:00

  Muzeum Archeologiczne, Poznań, TBA

  Galeria Egipska w Muzeum Archeologicznym powstała dzięki współpracy z Muzeum Egipskim i Zbiorem Papirusów w Berlinie oraz Państwowym Muzeum Sztuki Egipskiej w Monachium. Inicjatorem jej stworzenia był wieloletni dyrektor naszego muzeum, profesor Lech Krzyżaniak. Jego przyjaźń z Dietrichem Wildungiem i Sylvią Schoske, dyrektorami muzeów w Berlinie i Monachium, utrwalona w czasie wspólnych badań archeologicznych w Egipcie i Sudanie, zaowocowała wypożyczeniem w 1998 r. obiektów z Berlina, prezentowanych na wystawie zatytułowanej "Śmierć i życie w starożytnym Egipcie". Składa się na nią ponad sto zabytków ze wszystkich epok staroegipskiej historii, ukazujących różne aspekty tej niezwykłej kultury. W 2000 r. wystawa została uzupełniona o dwie głowy królewskich posągów z Monachium, zaś w 2002 r. w muzeum pojawił się berliński obelisk z Athribis, ustawiony na dziedzińcu Pałacu Górków. Te wyjątkowe obiekty, eksponowane w Muzeum Archeologicznym, przybliżają nam kulturę starożytnego Egiptu, stanowiąc zarazem znak polsko-niemieckiej przyjaźni i współpracy kulturalnej.

 • Sztuka

  Środa, 19 stycznia 2011, 00:00

  Muzeum Archeologiczne, Poznań, TBA

  Wystawa stała ?Sztuka Naskalna Afryki Północnej? poświęcona jest rytom i malowidłom Sahary wschodniej. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadziło badania nad sztuką naskalną na obszarze trzech państw ? Algierii, Egiptu oraz Sudanu. Inicjatorem tych działań był ś.p. prof. Lech Krzyżaniak, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Muzeum.Lech Krzyżaniak rozpoczął od badań w Tassili-n-Ajjer w Algierii, gdzie znajduje się jeden z największych kompleksów malowideł naskalnych w Afryce i na świecie. Najstarsze obrazy pochodzą prawdopodobnie sprzed ponad 10000 lat, najmłodsze zaś powstawały już w naszej erze. Prace prowadzone w rejonie skał Sefar pozwoliły udokumentować wiele niezwykłych malowideł, z tzw. Wielkim Bogiem na czele, którego fotografie można zobaczyć na niniejszej wystawie.W połowie lat 80. XX wieku Lech Krzyżaniak zainicjował badania w Oazie Dachla w Egipcie, które kontynuowane są po dziś dzień. Poznańska misja działa w ramach Dakhleh Oasis Project ? międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu badawczego. Odkryte przez Polaków stanowiska ze sztuką naskalną są bogate zarówno w ryty prahistoryczne, jak i pochodzące z czasów faraońskich i późniejszych ? arabskich. Szczególnie interesujące są neolityczne przedstawienia kobiet ? unikatowe w skali sztuki całej Sahary ? być może związane z kultem płodności.Trzecim obszarem, na którym Muzeum prowadziło badania nad sztuką naskalną jest rejon IV katarakty na Nilu w Sudanie. Badania prowadzone już w XXI wieku pozwoliły nie tylko udokumentować liczne stanowiska z petroglifami, ale także pozyskać na własność głazy zawierające owe ryty. Stało się to dodatkową motywacją do stworzenia niniejszej wystawy. Zabytki, których przekazanie było formą podziękowania Sudanu dla polskich badaczy za udział w pracach ratunkowych w rejonie IV katarakty, przedstawiają przede wszystkim obrazy związane z pasterstwem. Ich wiek może sięgać nawet 4 tysięcy lat p.n.e.Dzięki współpracy z licznymi placówkami naukowymi, których pracownicy badają sztukę naskalną Sahary wschodniej, na niniejszej wystawie można także zapoznać się z materiałami pochodzącymi z innych stanowisk, szczególnie Doliny Nilu. Poza ekspozycją zabytków zwiedzający mają do dyspozycji instalacje multimedialne, których zawartość przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dla tych drugich przygotowano również głaz, który celowo pokryto wizerunkami zwierząt. Najmłodsi mogą za pomocą kalki i węgla posmakować pracy badacza sztuki naskalnej.