Online | UrbanLab Gdynia

Sprawdź wydarzenia

Online | UrbanLab Gdynia, Internet

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Internet,

zobacz na mapie

aktualne wydarzenia

  • Film

    Wtorek, 1 grudnia 2020, 17:00

    Online | UrbanLab Gdynia, Internet, TBA

    Film opowiada historię grupy ekologów i myślicieli, którzy ze wsparciem finansowym miliardera Eda Bassa, na początku lat 90. XX realizowali przedsięwzięcie badawcze o nazwie „Biosfera 2”. Dwuletni projekt miał na celu odtworzenie dominujących stref klimatycznych na Ziemi w mikroskali (dżungla, pustynia, niziny i ocean z rafą koralową) wraz z charakterystycznymi dla nich zwierzętami, ptakami czy insektami. „Biosfera 2” zlokalizowana została na pustyni w Arizonie. Miała pomóc ludziom zrozumieć prawa ekologii oraz egzystencję na Ziemi, a także być testem dla wielu dziedzin nauki przed próbą kolonizacji kosmosu. Moment zamknięcia ekipy w 1991 roku był transmitowany przez telewizję na całym świecie.Harmonogram:17:00-19:00 – projekcja online filmu „Planeta 2.0.” (Spaceship Earth), 2020, reż. Matt Wolf – link, do platformy na której wyświetlony zostanie film oraz hasło dostępu podamy 1 grudnia o godz. 17:00.19:00-20:00 – rozmowa z prof. Aleksandrą Przegalińską i dr Marzeną Cypryańską-Nezlek, moderacja: Joanna KrukowskaGoście:prof. Aleksandra Przegalińska – profesor nadzwyczajna w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. W 2020 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.dr Marzena Cypryańska-Nezlek – psycholożka społeczna, pracuje na Uniwersytecie SWPS. W okresie ostatnich kilku lat jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zrównoważonego rozwoju i psychologicznych oraz społecznych konsekwencji zmiany klimatu. Analizuje między innymi związek między reakcjami emocjonalnymi związanymi ze zmianą klimatu i zachowaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie zmianie klimatu i/lub adaptację do zmieniającego się środowiska. Interesuje się też innowacjami w obszarze przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. W ramach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie SWPS przez wiele prowadziła zajęcia „Psychologia i film”.Rozmowę poprowadzi:Joanna Krukowska – kierowniczka i koordynatorka merytoryczna UrbanLab Gdynia, aktywnie włączona w działania dotyczące kwestii kryzysu klimatycznego. Poza zaangażowaniem w UrbanLab doktorantka socjologicznych studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.Wydarzenie towarzyszy konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” (1-2 grudnia 2020) i odbywa się w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian.Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:https://us02web.zoom.us/j/86893656008Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage'u UrbanLab Gdynia na Facebooku.Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem:https://bip.um.gdynia.pl/.../ochrona-danych-osobowych,538337

  • Spotkanie

    Poniedziałek, 16 listopada 2020, 17:30

    Online | UrbanLab Gdynia, Internet, TBA

    Młodzież protestuje w celu wymuszenia zmiany systemowej w Polsce i Unii Europejskiej, koniecznej do powstrzymania katastrofy klimatycznej.Podczas wykładu dr Dominika Blachnicka-Ciacek przedstawi raport „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki”, który powstał na podstawie badań prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Jak młodzi ludzie w Polsce radzą sobie z kryzysem klimatycznym? Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą, praktykami i wartościami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności za stan i dalsze losy naszej planety oraz czy i jaki mamy na to wpływ? Czy młodzi ludzie podejmują jakieś środki prewencyjne i przygotowawcze? Co oznacza dla nich wizja katastrofy? Raport można przeczytać pod linkiem: https://bit.ly/2Hc7MGJZachęcamy do zapoznania się z krótkim cyklem filmów towarzyszących projektowi: https://vimeo.com/417315229.Dr Dominika Blachnicka-Ciacek – socjolożka wizualna, adiunktka na Uniwersytecie SWPS, absolwentka Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim. Zajmuje się badaniem wyzwań globalnych związanych z mobilnością, w tym społecznych konsekwencji kryzysu klimatycznego. Za-ca Kierownika projektu „H2020: Upodmiotowienie migrantów w trudnych sytuacjach życiowych poprzez płynną integrację (MIMY)”. Kierowniczka projektu „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki”. Współkierowniczka projektu „Czas kryzysu: strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego” (razem z Marzeną Cypryańską-Nezlek).Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT, interdyscyplinarnych spotkań na temat zachodzących globalnych i lokalnych zmian. Cykl włącza do rozmowy stronę naukową, urzędniczą i społeczną.Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link: https://us02web.zoom.us/j/87419454688Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage'u UrbanLab Gdynia na Facebooku.Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/.../ochrona-danych-osobowych,538337

  • Spotkanie

    Środa, 25 listopada 2020, 17:30

    Online | UrbanLab Gdynia, Internet, TBA

    Wielu z nas Arktyka wydaje się bardzo odległa pod względem geograficznym oraz pod względem znaczenia dla naszego życia. Region ten odgrywa jednak decydującą rolę w regulacji klimatu na świecie. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C”, najszybszy wzrost obserwowany jest w obszarach Arktyki.Przede wszystkim działalność człowieka, poprzez spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów deszczowych czy hodowlę zwierząt gospodarskich – miało i ma coraz większy wpływ na klimat i temperaturę na Ziemi. W jej wyniku ilości gazów cieplarnianych naturalnie występujących w atmosferze ogromnie wrosły, a to wpłynęło na zwiększenie efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia. Podczas wykładu dr Pauliny Pakszys z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii w Sopocie poznamy odpowiedzi na kwestie związane z szybszym ogrzewaniem się bieguna północnego. Dlaczego przebiega to szybciej niż w wypadku reszty świata? Dlaczego zmiany klimatyczne w Arktyce są dla nas ważne?W drugiej części spotkania Izabela Kotylińska-Zielińska zToday We Have opowie o tym, w jaki sposób społeczeństwo w Polsce, szczególnie młodzi ludzie, postrzegają Arktykę.Polska ma bardzo długą historię wypraw polarnych począwszy od ekspedycji statku Belgica w XIX wieku. Pomimo, że w systemie edukacji jest bardzo mało miejsca na te zagadnienia, to i tak wielką popularnością cieszą się wykłady i wydarzenia dotyczące wypraw polarnych, książki i spotkania autorskie z odkrywcami. Zatem, jak to z nami jest w kwestiach arktycznych? Izabela Kotylińska-Zielińska przedstawi wyniki ankiet związanych z edukacją na temat regionów Arktycznych przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej. Zapraszamy!Dr Paulina Pakszys – oceanograf w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe na właściwościach aerozoli w Arktyce Europejskiej, a także ich roli w systemie ocean-atmosfera, kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę na temat zmian klimatu, tych w szczególności związanych z oceanem i atmosferą.Izabela Kotylińska-Zielińska – założycielka Today We Have, edukatorka. Jest autorką i współautorką warsztatów, wystaw i wydarzeń popularnonaukowych, które były i są realizowane m.in. w Nowym Jorku, Brukseli, Rostocku, Southampton i Lizbonie. Od 2015 r. jest koordynatorką międzynarodowego Konkursu fotograficzno-filmowego I live by the Sea: http://www.todaywehave.com/KONKURS.htmlOd 2017 r. razem z Instytutem Oceanologii PAN współorganizuje warsztaty „Ocean Zmian” dla dzieci i młodzieży. W ramach działań Sopockiego Towarzystwa Naukowego prowadziła wykłady popularnonaukowe i warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki i w sopockiej Bookarni.Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu KLIMAT oraz serii spotkań organizowanych we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytut Badawczym, Today we Have oraz Instytutem Oceanologii PAN.Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania. Link:https://us02web.zoom.us/j/83839800643Jednocześnie transmisja na żywo odbywać się będzie na fanpage'u UrbanLab Gdynia na Facebooku.Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Laboratorium Innowacji Społecznych Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/.../ochrona-danych-osobowych,538337

  • Spotkanie

    Wtorek, 1 grudnia 2020, 10:00

    Online | UrbanLab Gdynia, Internet, TBA

    KONFERENCJA ONLINE “MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA”Podczas konferencji „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” wybitni specjaliści przedstawiać będą globalne trendy w obszarach zmiany klimatu i życia w mieście, starzenia się społeczeństwa, czy szeroko pojętej rezyliencji (odporności) miast, o której mówi się od niedawna także w kontekście pandemii COVID-19. Na wiele z wymienionych trendów miasta nie mają bezpośredniego wpływu, ale będą zmuszone zaadaptować się do zmian. Konsekwencje globalnych trendów będą odczuwalne we wszystkich sferach życia, a miasta będą stawać w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk.W programie konferencji znajdują się m.in. panele dyskusyjne, wystąpienia oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy, takie jak: jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwój gospodarczy, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast.Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.PROGRAMY I ZAPISY na niektóre wydarzenia.PROGRAM KONFERENCJI dostępny jest tutaj: https://bit.ly/34NjJLUPROGRAM WYSTĄPIEŃ POŁĄCZONYCH Z DYSKUSJĄ I WARSZTATÓW dostępny jest tutaj: https://bit.ly/3eQlbk7Zapisy na wystąpienia połączone z dyskusją i warsztaty: https://www.badanialis.pl/limesurvey/index.php/164519...Uwaga! Zapisy obowiązują wyłącznie na warsztaty i wystąpienia połączone z dyskusją, które są przeznaczone dla określonej liczby uczestników.Udział w spotkaniach jest bezpłatny.Konferencja będzie udostępniana na:- Facebooku UrbanLab Gdynia- Kanale YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych- Stronie internetowej https://urbanlab.gdynia.pl/Informacje o organizatorze:UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl/Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.plKonferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.