Manifesta

Zofia Krawiec, źródło: Instagram @zofia.krawiec
Kwestionariusz 2020: miniony rok podsumowuje Zofia Krawiec

Wszyscy lubimy końcoworoczne podsumowania. A 2020 z pewnością zapisze się w historii jako rok wyjątkowy.…