płyta roku

joe rogan
Wiesławiec Deluxe –– gramy rocka i co nam zrobisz?

„Czuję się, jakby po 20 latach coraz silniejszego zjadania przez muzykę swojego własnego ogona z…