Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej "Kwadrat" - złe

Kraków, Skarżyńskiego S. 1