Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Oddział w Nowej Hucie

Kraków, Sasanek 2a