Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej

Kraków, Al. Adama Mickiewicza 30