Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Kraków, Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

Clifford Geertz, O gatunkach zmąconych. Nowe konfiguracje myśli społecznej. Blogi jawią się przede wszystkim jako specyficzny sposób komunikacji z otoczeniem, także ze względu na różnorodność językową, ale przede wszystkim jako efekt niejednolitej ewolucji gatunkowej dziennika. ...

Podczas spotkania porozmawiamy o postaci, która zmieniła oblicze starożytnego świata. Kim był człowiek, który odnosił liczne zwycięstwa, podporządkował sobie olbrzymie terytorium i stworzył potężne imperium? Obejrzymy monety wybijane w okresie jego panowania. Będziemy je ...