Dom Józefa Mehoffera - oddział Muzeum Narodowego

Kraków, Krupnicza 26

Czy w młodości artyści tworzą najlepsze dzieła? Czy młodość to czas próbowania różnych dróg artystycznych? A może w tym czasie każdy twórca ma już w zalążku swój własny język? W czasie spotkania porównamy ambicje i cele artystyczne, jakie wyznaczał sobie Franciszek ...

Wykład poświęcony wpływowi nauczycieli, profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na uczniów – malarzy pokolenia końca XIX wieku, którzy debiutowali tuż przed lub w czasie I wojny światowej. Jacy mistrzowie zagraniczni oddziaływali na to pokolenie? Zobaczymy, jak przebiegała ...