Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Kraków, Szczepana Humberta 3