Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Kraków, Marszałka Józefa Piłsudskiego 27