Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Górniczo-Hutniczej

Kraków, Piastowska 26a