Biblioteka Książąt Czartoryskich - oddział Muzeum Narodowego

Kraków, Św. Marka 17

Upadek powstania listopadowego, wyjazd ks. Izabeli Czartoryskiej do Wysocka w Galicji i banicja ks. Adama Jerzego Czartoryskiego wraz z rodziną na emigrację zamknęło tzw. puławski okres w historii rodziny i zbiorów. Ów genius loci związany z Puławami wykraczał jednak daleko poza 1831 ...