Strefa Kultury Studenckiej

Wrocław, ul. Hoene-Wrońskiego 10