Artystyczny Dom Animacji Kino ADA

Warszawa, Ks. Juliana Chrościckiego 14