Branicki Palace, Białystok

Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1