Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Gdańsk, ul. Jaskółcza 1