Restauracja Nowa Kuźnia

Warszawa, Kostki-Potockiego S. 24