Klub Krzesławice - oddział Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Kraków, Melchiora Wańkowicza 17