Skwer Prymasowski (przy Kostki Potockiego)

Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 28