Klub Muzyczny Liverpool ZŁY

Wrocław, Świdnicka 37