Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII - Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

Poznań, Pokoju 1

Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego pamięta o 77 rocznicy śmierci pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów, harcmistrza Floriana Marciniaka – więźnia Fortu VII w Poznaniu, który wraz z grupą 23 instruktorów z Wielkopolski został zamordowany w niemieckim obozie ...

Dom Misyjny OO. Werbistów w Chludowie oraz Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII zapraszają mieszkańców Poznania i okolic do udziału w uroczystości religijno-patriotycznej, upamiętniającej 78 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego Ludwika Mzyka SVD – jednego ...