Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego Oddział Biblioteki Raczyńskich

Poznań, Wroniecka 14