Archiwum Państwowe w Poznaniu

Poznań, 23 Lutego 41/43