Stacja Mercedes

Warszawa, róg al. 3 maja i ul. Kruczkowskiego