Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2

Gdańsk, Strajku Dokerów 5