Klub Storrady

Szczecin, ul. Storrady Świętosławy 2