Karuzela Sztuki

Lublin, Centrum Kultury ul. Peowiaków 12