Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Katowice, Plac Sławika i Antalla 1