Park przy Centrum Nauki Kopernik

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20