Centrum Edukacji

Katowice, pl. Jana III Sobieskiego 2

| Zofii Nałkowskiej gry z życiem – wykład | Pierwszy wykład o charakterze historycznoliterackim w 2019, zostanie poświęcony Zofii Nałkowskiej. Dlaczego ta, wydawałoby się znakomicie znana wszystkim pisarka, która zapisała się w pamięci jako autorka „Medalionów”, będzie ...