Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej

Katowice, ul. Francuska 43