Dziedziniec Pałacu Branickich

Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1