Klasztor Cystersów w Lubiążu

Lubiąż, pl. Klasztorny 4