Scena Duża, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20