Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań

Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że muzealne zbiory są znacznie bogatsze od tego, co możemy podziwiać na ekspozycji... W bieżącym sezonie sięgniemy do tego, czego na co dzień nie widać! Zaproszeni goście odkryją przed nami kulisy muzeal-nych magazynów. Repertuar będzie rozmaity, ...

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z obcowania ze sztuką, a nawet samego oswajania najmłodszych z przestrzenią ekspozycji, postanowiliśmy wzbogacić ofertę edukacyjną o zajęcia dla osób z dziećmi w wieku 0–5 lat – zajęcia, które będą poruszały zagadnienia sztuki ...

Cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 6 - 10 lat. Zajęcia Muzealnej Akademii Dziecięcej mają formę oprowadzania po ekspozycji połączonego z interaktywnymi zabawami i warsztatem plastycznym. Celem spotkań jest zapoznanie najmłodszej publiczności z galeriami muzealnymi, któremu ...

Zapraszamy na warsztaty rodzinne, które uczą współpracy między dzieckiem a jego artystycznym partnerem – „wspólnikiem projektu” – np. mamą, bratem, dziadkiem. Zespoły artystyczne opiekun–dziecko otwierają drogę do poszerzania horyzontów wyobraźni, pobudzają do myślenia, ...

Dekoder to cykl eksperymentalnych warsztatów skoncentrowanych na dziełach z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i osób dorosłych, a jego główny cel stanowi poznanie języka wizualnego, idei i kontekstów ...