Dworek Wincentego Pola

Lublin, Kalinowszczyzna 13

Wincenty Pol – urodzony w Lublinie 20 kwietnia 1807 r. polski patriota, uczestnik powstania listopadowego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Poeta, autor m.in. „Pieśni Janusza”, „Pieśni o ziemi naszej”, „Mohorta” i „Roku myśliwca”. Krajoznawca, geograf i etnograf – badacz ...