Online | Muzeum Sztuki w Łodzi

Internet,

Zapisz jako wersję roboczą / Save as draft - rezydencje artystyczne na platformie Instagram ms Wprawdzie instytucje udostępniają swoje konta artystom i artystkom, często jednak współpraca ta sprowadza się do prezentacji dotychczasowego dorobku. Tymczasem Muzeum Sztuki w Łodzi inicjuje ...

PRACA = DOKUMENTACJA WYOBRAŹNI / WORK = DOCUMENTATION OF IMAGINATION #StayHome nawiązuje do realizacji węgierskiego neoawangardowego artysty, Gábora Tótha, pt. „Artists go home” (1975-1978). To również komentarz do obecnej sytuacji ekonomicznej wielu artystów, „piekła”, ...