Online | Biennale Warszawa

Internet,

For English scroll down⤵ ______________________________ „Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu” (kwiecień 2020) Historycznie epidemie odgrywały dwie funkcje. Służyły jeszcze silniejszej konsolidacji władzy, zwiększaniu ucisku i kontroli klas podporządkowanych, ale ...