Europejskie Centrum Pieniądza - Oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Mennica 4

Kamienica z przełomu XVIII i XIX wieku, o cechach klasycyzującego, późnego baroku. Została wzniesiona przypuszczalnie na miejscu jed­nego z obiektów dawnej Mennicy bydgoskiej, do 1996 roku pełniąc funkcję domu mieszkalnego dla pracowników administracji młynów. W 1945 roku stała ...