Collegium Maius - Poznań

Poznań, ul. Fredry 10

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 19–20 października 2020 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ...