Pawilon Józefa Czapskiego

Kraków, ul. Piłsudskiego 14