Oddział Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, Kuźnicza 22